جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

کانی صنعت در IIE

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نوشته: کانی صنعت در IIE

حضور فعال گروه صنعتی کانی صنعت در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران.
منتظر حضور گرمتان هستیم (10-13 اکتبر 2021)
مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 8-9، غرفه 75.
زمان بازدید: 9 صبح الی 6 بعد از ظهر.

به مشاوره نیاز دارید؟ با کارشناسان ما تماس بگیرید.
دانلود کاتالوگ
4.77 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ محصولات عمومی
2.06 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ آسیاب گلوله ای
2.76 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ کوره های دوار
1.54 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ جداکننده