جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نصب و راه اندازی

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نوشته: نصب و راه اندازی

Service-pgkurfx58d9i0ujj5tjfo6bv33dpuw7281zp5etpjc
نصب و راه اندازی

کانی صنعت برای اطمینان از نصب صحیح کلیه تجهیزات، پشتیبانی فنی نصب در محل را ارائه می دهد. تیم فنی ما مجهز به ابزارهای مورد نیاز برای کمک به شما آماده است. و همچنین آموزش های فنی را برای کارمندان و افراد مجموعه شما جهت بهره برداری و نگهداری ماشین آلات ارائه می دهند.

به مشاوره نیاز دارید؟ با کارشناسان ما تماس بگیرید.
دانلود کاتالوگ
4.77 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ محصولات عمومی
2.06 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ آسیاب گلوله ای
2.76 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ کوره های دوار
1.54 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ جداکننده