جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نمایشگاه بین المللی معدن کرمان

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نوشته: نمایشگاه بین المللی معدن کرمان

بردیا امیرتیموری مدیر پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن کرمان از برگزاری پنجمین دوره این رویداد در 12 تا 15 تیرماه 1400 خبر داد و گفت: این نمایشگاه تخصصی ترین نمایشگاه معدنی کشور در این زمینه است. فرآوری فلزات آهنی و غیرآهنی کشور و منطقه ای وجود ندارد و برگزاری این نمایشگاه در غنی ترین استان ایران اهمیت آن را از نظر ذخایر معدنی افزایش داده است.

به مشاوره نیاز دارید؟ با کارشناسان ما تماس بگیرید.
دانلود کاتالوگ
4.77 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ محصولات عمومی
2.06 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ آسیاب گلوله ای
2.76 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ کوره های دوار
1.54 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ جداکننده