جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بازدید سفیر سنگال از مجموعه کانی صنعت

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نوشته: بازدید سفیر سنگال از مجموعه کانی صنعت

Visit-of-the-Ambassador-of-Senegal-pgl0ld7jkcmuxpm5ck7wj79v50osxdkz333jm3kfwo
بازدید از کانی صنعت

سفیر سنگال در آخرین روز از نمایشگاه ماینکس از غرفه کانی صنعت بازدید و با مدیر کل گروه کانی صنعت جناب آقای امیر طلوعیان و تیم فنی کانی صنعت گفتگو کرد.

به مشاوره نیاز دارید؟ با کارشناسان ما تماس بگیرید.
دانلود کاتالوگ
4.77 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ محصولات عمومی
2.06 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ آسیاب گلوله ای
2.76 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ کوره های دوار
1.54 MB
انگلیسی | عربی | روسی
کاتالوگ جداکننده