جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
اخبار
paranddigital

کانی صنعت در MINEX

https://kanisanat.com/wp-content/uploads/2021/10/Kani-Sanat-in-MINEX-Kanisanat.mp4 کانی صنعت در MINEX حضور گروه صنعتی کانی صنعت در دهمین نمایشگاه و همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معادن و صنایع

Read More »

کانی صنعت در IIE

حضور فعال گروه صنعتی کانی صنعت در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران.منتظر حضور گرمتان هستیم (10-13 اکتبر 2021)مکان: محل دائمی نمایشگاه های

Read More »